logo-santos boix-interiorisme

Col·leccions Santos

Plataforma A, amb tirador.

Plataforma original, frontals amb tiradors.

Plataforma B, tirador Barcelona superior i obertura push inferior

Mòduls baixos amb tirador Barcelona horitzontal al calaix superior i push calaixos inferiors.
Columnes amb tirador de Barcelona vertical.
Alts amb perfil gola en pis inferior (sense tirador com a Plataforma D).

Plataforma D, doble gola

Doble perfil gola.
Baixos amb perfil gola superior i intermedi.
Columnes amb perfil gola horitzontal.
Alts amb perfil gola en pis inferior.

Plataforma E, gola superior i Push en calaixos inferiors

Perfil gola superior.
Baixos amb perfil gola superior i sistema d'obertura mecànic en els altres fronts, push.
Columnes amb perfil gola vertical.
Alts amb perfil gola en pis inferior.

Plataforma F, gola superior + minos en calaix inferior

Baixos amb perfil gola superior i tirador vist / ocult en els fronts inferiors, segons correspongui.
Columnes amb tirador vist / ocult segons correspongui.
Alts amb perfil gola en pis inferior.

Col·lecció Calaix-Sòcol

Plataforma original, fronts amb tiradors en mòdul superior + modulació inferior com sòcol extraïble amb push. Disseny especial.
Els tiradors a escollir són els mateix que la Plataforma A